Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör.

Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Utvärdering - kunskap och erfarenheter

Varje år initierar vi ett antal utvärderingar av arvsfondsprojekt. Varje utvärdering har ett definierat tema och utförs av forskare inom det aktuella området.

Syfte och tillvägagångssätt

  • Ta tillvara projektens kunskaper och erfarenheter.
  • Synliggöra det arbete som det civila samhällets organisationer gör.

Olika perspektiv

I en utvärdering tittar forskarna på projektens verksamhet ur olika perspektiv:

  • Organisationens perspektiv.
  • Medarbetarnas perspektiv.
  • Projektdeltagarnas perspektiv.

På så vis får vi värdefull kunskap om och förståelse för det civila samhällets organisationers insatser och betydelse i samhället.

Utgångspunkter

En utvärdering utgår från ett antal övergripande frågeställningar:

  • Vilka spår lämnar Allmänna arvsfondens pengar?
  • Under vilka förutsättningar lämnar pengarna spår?
  • Vilka framkomliga vägar och vilka hinder stöter projekten på?
  • Hur upplever målgrupperna projektens insatser?
  • Vilka roller har målgrupperna i projekten och hur får de en röst?

Varje utvärdering resulterar i en utvärderingsrapport som publiceras här på webbplatsen.

Pågående utvärderingar

Slutredovisning under 2021

Barn – Delaktighet – Habilitering – Rehabilitering

Utförs av Karin Osvaldsson Cromdal vid Linköpings universitet.

Barn – Delaktighet – Kultur

Utförs av Anna Lund vid Stockholms universitet.

Sexualitet och funktionsnedsättning

Utförs av Matilda Svensson Chowdhury vid Linnéuniversitetet.

Arbete och sysselsättning

Utförs av Hanna Altman och Carl Yngfalk vid SCORE Stockholms universitet.

Unga som utbildas till ledare och ambassadörer i civila samhällets organisationer

Utförs av Johanna Sixtensson vid Malmö universitet.

Barn – Delaktighet – Idrott

Utförs av Inger Eliasson vid Umeå universitet.

Studieförbundsprojekt och studieförbunden som förvaltare av erfarenheter från andra Arvsfondsprojekt

Utförs av Anna Lundstedt vid Handelshögskolan i Stockholm.

Jämställdhet

Utförs av Lena Sohl vid Södertörns högskola.

Annica Thomas

Utvärderingsansvarig
Telefon
08-700 07 94
Sidan uppdaterades 2020-07-14.