Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör.

Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Projekts överlevnad

I snitt hälften av alla projekt som får pengar ur Allmänna arvsfonden lever vidare i någon form.

När projekten fortsätter utan Arvsfondens hjälp leder det till att nya metoder, verksamheter och förbättrade former för delaktighet sprids vidare. På så vis blir arvsfondsprojekten en investering i samhället, och skapar nytta långt efter det att finansieringen har upphört.

Alla avslutade projekt ska lämna in en slutredovisning. Vi granskar varje slutredovisning och bedömer projektets överlevnad utifrån vilka spår det lämnar. Vi har också kompletterande diskussioner med de avslutade projekten.

Redovisning av projekt som lever vidare

Varje år redovisar vi avslutade projekts överlevnad i vår verksamhetsberättelse. Lokalstödsprojekt ingår inte i den årliga redovisningen eftersom deras verksamhet ska drivas i minst tio år.

Överlevande projekt 2019 Pdf, 244 kB. (Pdf, 244 kB)

Överlevande projekt 2018 Pdf, 525 kB. (Pdf, 525 kB)

Överlevande projekt 2017 Pdf, 138 kB. (Pdf, 138 kB)

Överlevande projekt 2016 Pdf, 323 kB. (Pdf, 323 kB)

Överlevande projekt 2015 Pdf, 122 kB. (Pdf, 122 kB)

En ung kvinna i slöja och en äldre kvinna i glasögon skrattar tillsammans i gröna omgivningar.

Genom projektet IT-Guide Sweden fick nyanlända ungdomar träna seniorer i den digitala världen. I utbyte fick de nyanlända träna sin svenska och bättre kontakt med det svenska samhället. Projektet är avslutat men verksamheten lever vidare.

Annica Thomas

Utvärderingsansvarig
Telefon
08-700 07 94
Sidan uppdaterades 2020-06-04.