Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör.

Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Mallar för att redovisa projekt

Här har vi samlat alla mallar och dokument ni behöver för att redovisa ert projekt.

Vi uppdaterar alla mallar löpande så ladda alltid ner de senaste versionerna inför att ni ska redovisa.

Välj er stödform för att ladda ner mallar och dokument.


Mallar och dokument för projektstöd

Årsrapport

Ni som har fått projektstöd ska redovisa ert projekt varje år. Efter varje projektår skickar ni in en årsrapport med en plan för nästkommande år i projektet. Vi måste godkänna föregående års projektrapport innan ni kan få utbetalning för nästkommande år.

Slutrapport

När ert projekt ska avslutas lämnar ni in en slutrapport. I slutrapporten beskriver ni projektets resultat, erfarenheter och ny kunskap som projektet har bidragit med. Ni berättar också om hinder som ert projekt har stött på längs vägen och på vilket sätt projektet lever vidare.

Revisor

Ert projekt ska granskas av en godkänd eller auktoriserad revisor utifrån Arvsfondens anvisningar för revisorer, både i samband med års- och slutredovisning.

Ladda ner mallar

Mallar för redovisning av projektstöd

Årsrapport med projektplan för projektstöd Word, 78 kB. (Word, 78 kB)

Årsrapport ekonomi för projektstöd Excel, 390 kB. (Excel, 390 kB)

Slutrapport för projektstöd Word, 72 kB. (Word, 72 kB)

Slutrapport ekonomi för projektstöd Excel, 414 kB. (Excel, 414 kB)

Anvisningar för revisorer i arvsfondsprojekt Word, 62 kB. (Word, 62 kB)

Mall för revisors granskning av projektstöd Word, 35 kB. (Word, 35 kB)

Tips för ekonomiadministrationen

Tips från Arvsfondens controllers - projektstöd Pdf, 163 kB. (Pdf, 163 kB)

Mallar och dokument för lokalstöd

Slutrapport

När ert projekt ska avslutas lämnar ni in en slutrapport. I slutrapporten beskriver ni projektets resultat och erfarenheter. Ni berättar också om hinder som ert projekt har stött på längs vägen och hur ni säkrar att verksamheten överlever på lång sikt. Slutrapporten lämnar ni in senast två år efter att ni fick ert beslut.

Revisor

I samband med att ni gör er slutredovisning ska ert projekt granskas av en godkänd eller auktoriserad revisor utifrån Arvsfondens anvisningar för revisorer.

Ladda ner mallar

Mallar för redovisning av lokalstöd

Slutrapport för lokalstöd Word, 56 kB. (Word, 56 kB)

Ekonomisk redovisning för lokalstöd Excel, 308 kB. (Excel, 308 kB)

Anvisningar för revisorer i arvsfondsprojekt Word, 62 kB. (Word, 62 kB)

Mall för revisors granskning av lokalstöd Word, 48 kB. (Word, 48 kB)

Tips för ekonomiadministrationen

Tips från Arvsfondens controllers – lokalstöd Pdf, 155 kB. (Pdf, 155 kB)

Sidan uppdaterades 2020-06-02.