Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör.

Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Tillsammans för psykisk hälsa - Seniorer

Projektet drivs av: Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland

Beskrivning av projektet

I projektet samverkar folkbildningen, ideella aktörer, kommun och region i syfte att minska den psykiska och existentiella ohälsan bland äldre personer.

I projektet Tillsammans för psykisk hälsa – seniorer samverkar folkbildningen, ideella aktörer, kommun och region i syfte att minska den psykiska och existentiella ohälsan bland äldre personer. Målgruppen är överrepresenterad i självmordsstatistiken. Genom att erbjuda samtalsgrupper på centrala platser i kommunen där samtalsledarna själva tillhör målgruppen och har adekvat erfarenhet från sina respektive yrkesverksamma tid, är tanken att arbeta förebyggande. Vårdcentraler och husläkare ska kunna föreslå insatsen för målgruppen men grupperna kommer att vara tillgängliga för alla äldre. Projektet har vuxit fram i arbetet kring det pågående Arvsfondsprojektet Tillsammans för psykisk hälsa – Västmanlandsmodellen. Projekten kommer att samarbeta och följer varandras organisation.

Målet är att utveckla en kostnadseffektiv modell som kan etableras i länet men även spridas till andra regioner i landet. Offentliga aktörer visar stort intresse och är engagerade i organisationen före, under och efter projekttiden.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2017 och avslutades i oktober 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2017 och avslutades i oktober 2020.

Kontakt

Ort
Västerås
Sidan uppdaterades 2020-06-03.