Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör.

Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Verksamhetsberättelser

På denna sida publicerar vi våra verksamhetsberättelser från år 2013 och framåt.

Om du är intresserad av en äldre verksamhetsberättelse, kontakta Kammarkollegiets registratur: registratur@kammarkollegiet.se.

I en idrottshall håller en flicka i en fotboll. Hon är omgiven av tre andra flickor.

"Ronjabollen 2.0" var ett arvsfondsprojekt som nu lever vidare i Ronja FK:s regi. Ronjabollen har gett fler flickor, oavsett bakgrund och etnicitet, möjlighet till en meningsfull fritid med fotboll och samtal i en trygg miljö.

Sidan uppdaterades 2020-10-01.