Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör.

Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Psykbryt - bryt den psykiska ohälsan

Psykisk ohälsa drabbar alldeles för många barn och unga. Arvsfonden vill satsa minst 500 miljoner kronor på projekt som bryter trenden. Arvsfonden startar nu Psykbryt och uppmanar organisationer att ansöka om pengar till projekt. Missa inte chansen att ansöka!

Vi nås dagligen av alarmerande rapporter och berättelser från medier, myndigheter och privatpersoner om psykisk ohälsa bland unga. Att verka för den psykiska hälsan och motverka ohälsa beskrivs av många som den största utmaningen samhället står inför. Arvsfonden vill bidra genom att stötta nyskapande projekt för barn och unga. Vi är övertygade om vikten av delaktighet för att lyckas och därför ska barn och unga vara delaktiga i projekten.

Arvsfondens möjligheter

Hos Allmänna arvsfonden kan ni ansöka om pengar för projektstöd eller lokalstöd. Ett projekt kan pågå i upp till tre år med pengar från Arvsfonden.

Projektstöd

Projektstödet handlar om att ta fram en nyskapande eller utvecklande metod eller nya sätt att arbeta med barn och unga. Arvsfondens projektstöd kan till exempel handla om att stärka barns och ungas psykiska hälsa genom att:

  • motverka mobbning
  • motverka ensamhet och isolering
  • utveckla fysiska eller digitala mötesplatser.

Lokalstöd

Lokalstödet innebär att man gör en om-, till- eller nybyggnation av lokal eller anläggning för att möjliggöra ny verksamhet för barn och unga. Arvsfondens lokalstöd kan till exempel handla om att bygga en skejtpark, padelbana eller teaterscen för att ny verksamhet för barn och unga ska kunna starta upp på orten.

Vem kan ansöka om pengar?

Ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer kan ansöka om pengar för projekt- och lokalstöd som riktar sig till barn och unga.

Vi ser gärna samarbeten mellan flera olika aktörer inom föreningslivet och offentliga organisationer. Samverkan är en viktig faktor för projektets framgångar och möjligheter till långsiktig överlevnad.

Offentliga huvudmän kan ansöka om projektstöd, men då måste projektet drivas i nära samarbete med ideella föreningar.

Vad krävs för att få pengar?

För att få pengar måste projektet uppfylla Allmänna arvsfondens tre grundkriterier. Det betyder att projektet ska vara nyskapande och utvecklande, att barn och unga ska vara delaktiga samt att det ska finnas en plan för projektet att överleva efter det att Arvsfondens pengar tagit slut.

Inspiration genom erfarenheter

Under årens lopp har mängder av arvsfondsprojekt bidragit med nya kunskaper kring barn och ungas psykiska hälsa. För att bidra till att bryta psykisk ohälsa vill vi därför inspirera dig genom andras erfarenheter.

En flicka som sitter och skriver

Projektet ”21 km konst” skapade delaktighet och sysselsättning för ungdomar i Göteborgs förorter. Ungdomarna fick delta i upprustning och utsmyckning av sin stadsdel tillsammans med fadderföretag i måleribranschen och lokala organisationer.

Catrin Fryklund

Handläggare
Telefon
08-700 08 45
Sidan uppdaterades 2020-06-10.