Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör.

Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Projektbarometern

Varje år får hundratals projekt över hela landet pengar ur Allmänna arvsfonden. I Projektbarometern rankar vi årligen Sveriges län utifrån hur mycket pengar som har betalats ut till projekt ur Arvsfonden per invånare.

Här hittar du länkar till Projektbarometern för åren 2015-2018. Projektbarometern för 2019 kommer att publiceras i augusti.

Om Projektbarometern

När vi gör rankningen av Sveriges län i Projektbarometern går vi igenom alla projekt som har fått pengar ur Arvsfonden under föregående år och fördelar dem per län. Projekt som är nationella och inte riktar sig till ett specifikt län plockar vi bort ur statistiken. Därefter delar vi summan av de utdelade pengarna med antalet invånare i länet.

Två unga tjejer dansar

Med dansen som verktyg jobbade projektet "Community X" för att få ungdomar i Västra Götaland att känna sig delaktiga i samhället, finna gemenskap och känna tillhörighet. Genom projektet lyckades man skapa ett nytt dansnätverk för och av ungdomar i västra Sverige.

Sidan uppdaterades 2020-06-10.