Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör.

Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Ålder är inget hinder

Har ni idéer till en ny verksamhet som innebär ökad delaktighet för äldre med funktionsnedsättning? Då kan ni ansöka om pengar ur Allmänna arvsfonden.

Arvsfonden vill stimulera till fler nyskapande och utvecklande projekt som bidrar till ökad delaktighet och tillgänglighet i samhället för äldre med funktionsnedsättning.

Vad räknas som funktionsnedsättning?

En funktionsnedsättning kan man ha haft sedan länge eller fått nyligen. Med stigande ålder är det vanligt att man får en eller flera funktionsnedsättningar, till exempel hörsel- och synnedsättningar, depression eller begränsningar i rörelseförmågan. Vi har inte satt någon gräns för när man räknas som ”äldre”.

Arvsfondens möjligheter

Hos Arvsfonden kan ni ansöka om pengar för antingen projektstöd eller lokalstöd. Ert projekt kan pågå i upp till tre år från det att ni som sökande förening har beviljats stöd.

Projektstöd

Projektstödet syftar till att ta fram en nyskapande eller utvecklande metod, arbetsmodell, samarbete eller nya former av mötesplatser för äldre med funktionsnedsättning. Projektet kan pågå under 1–3 år och stödet kan användas till bland annat löner, aktiviteter och metodmaterial. Sökande organisation ska ha varit verksam i minst ett år.

Lokalstöd

Lokalstödet syftar till att göra en om-, till- eller nybyggnation av en lokal eller anläggning. Syftet ska vara att starta en ny verksamhet för äldre med funktionsnedsättning som inte finns på orten (inom tio kilometers radie). Verksamheten Sökande organisation ska ha funnits i minst två år.

Vem kan ansöka om pengar?

Det är ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer som kan ansöka om pengar för projekt- och lokalstöd. Offentliga huvudmän kan söka projektstöd, men då måste projektet drivas i nära samarbete med ideella föreningar.

Vi ser gärna samarbeten mellan flera olika aktörer inom föreningslivet och offentliga organisationer. Samverkan är en viktig faktor för projekts framgångar och möjligheter till långsiktig överlevnad.

Det går inte att ansöka om pengar för det som är offentlig huvudmans ansvar, till exempel att bedriva vård- och omsorgsverksamhet eller att tillhandahålla hjälpmedel.

Generella frågor

Har ni generella frågor om vår satsning för äldre med funktionsnedsättning är ni välkomna att kontakta handläggare Kristina Nordin som är projektledare för satsningen.

Två äldre kvinnor blickar bortåt

Ålder är inget hinder är vår satsning för ökad delaktighet för äldre med funktionsnedsättning. Projektet Nygammal på nätet syftar till att minska det digitala utanförskapet och underlätta vardagen för äldre.

Kristina Nordin

Handläggare
Telefon
08-700 07 85
Sidan uppdaterades 2020-10-13.